Marques Registrades ®

Les marques comercials Natural Dent® i Natural Dent Clíniques Odontológiques® i els seus logotips corporatius estan registrats i protegits per les normes de Propietat Intel·lectual i Industrial i no poden ser utilitzats, de cap manera, per tercers.

L’ús d’aquestes marques comercials o logotips, sense autorització del seu propietari, és una violació dels drets de propietat de marques registrades i altres drets patentats, i està penat per la Llei (L. 17/2001 de Marques, L.O. 10/1995 de 23 de Novembre de 1995)