Condicions generals d’ús del lloc web www.natural-dent.com

1. INTRODUCCIÓ

El present document té per finalitat establir i regular les normes d’ús, així com la salvaguarda de les dades del Lloc www.natural-dent.com (en endavant el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts, propietat de Odont Futura, SLP, a les quals s’accedeix a través del domini www.natural-dent.com i els seus subdominis.

L’ús d’aquest lloc web i microsites associats constitueix un acord amb tots els Termes i Condicions que es relacionen a continuació:

Información general:

  • Aquest lloc web pertany a Odont Futura, S.L.P.
  • C.I.F: B-64.950.777
  • Avinguda Isabel la Catolica nº12 baixos 4ª – 08901 – Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona. Volum: 40797 / Foli:50 / Full: B375397 / Inscripció: 1ª
  • Numero de Registre Sanitari del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: E 08558532
  • Telèfon: 93 260 23 73
  • Email: hospitalet@natural-dent.com

 

S’entendran inclosos en aquest lloc web tots els microsites associats als quals es pugui accedir des del present lloc web, excepte aquells microsites que expressament recullin unes condicions d’ús pròpies, cas en què se’ls aplicaran aquestes.

Aquest lloc web i els seus microsites associats han estat creats per Odont Futura, SLP, (d’ara endavant ODONT FUTURA) amb caràcter informatiu i tenen per objecte promocionar les activitats que ODONT FUTURA realitza, així com els serveis que presta, de manera que la informació continguda en ells no constitueix una oferta vinculant.

El Lloc i microsites associats també poden contenir articles sobre temes de salut, metges, hospitalaris, de l’actualitat o d’una altra classe que ODONT FUTURA pugui considerar del seu interès, el contingut reflecteix l’opinió dels seus autors però no la de ODONT FUTURA, SLP

Aquest Avís Legal regula l’accés i ús del servei del lloc que ODONT FUTURA posa a disposició dels usuaris d’Internet sense perjudici que l’accés a algun dels serveis pugui precisar l’acceptació d’unes condicions particulars.

La utilització del Lloc li atribueix la condició d’usuari del mateix (d’ara endavant “l’usuari”). Qualsevol ús que faci del Lloc o dels serveis en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals d’aquest Avís Legal, pel que l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir aquests termes legals cada vegada que visiti el Lloc i microsites associats.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts i elements gràfics que formen part del Lloc (imatges, sons, textos, arxius, codi font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre, inclosos els microsites que ODONT FUTURA ha creat) són de titularitat exclusiva de ODONT FUTURA o de terceres persones físiques o jurídiques a les quals s’ha autoritzat el seu ús i estan sotmesos a la protecció prevista a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i Industrial Espanyola.

Els drets de propietat intel·lectual dels especialistes col·laboradors de ODONT FUTURA que publiquin els seus articles o treballs en aquest Lloc web correspondran als seus autors. L’enviament d’aquestes col·laboracions a ODONT FUTURA suposarà una cessió gratuïta dels seus drets per a la publicació a través del nostre lloc web.

Per tant, queda prohibida qualsevol (excepte per a ús privat) distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra utilització dels continguts sense l’autorització expressa i per escrit, que caldrà sol·licitar al Departament de Comunicació de ODONT FUTURA. Així, l’accés als continguts d’aquesta web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

ODONT FUTURA facilita l’accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts. Per això, no pot fer-se responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa.

La realització d’enllaços només es permetrà a la pàgina principal del lloc, i queda prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l’adreça web d’origen), etc. que indueixin a error sobre l’origen dels continguts.

L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació alguna, col·laboració o suport amb l’entitat. No es permetrà la realització d’un enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat.

Queden prohibits els enllaços des de pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes o que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

3. ÚS DELS SERVEIS

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord a la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposa el present Avís Legal. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb finalitats il·lícites i / o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, lesius de drets i / o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar els serveis, ODONT FUTURA i / o la seva imatge o impedir el seu correcte funcionament o dels serveis que s’ofereixen o que es poguessin oferir en un futur.

4. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’accés a aquest lloc i als seus microsites associats és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc i els seus microsites per l’Usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec. No són objecte de garantia per part de ODONT FUTURA: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc i microsites associats; que el contingut dels mateixos o la informació que passa a través d’ells estigui lliure de virus o d’altres elements lesius; que la seguretat en la utilització que l’usuari faci del Lloc i microsites associats.

ODONT FUTURA no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ODONT FUTURA; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic, causat per deficiències o sobrecàrregues en el seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de ODONT FUTURA.

El fet d’accedir a aquest Lloc i microsites associats no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre ODONT FUTURA i l’Usuari.

ODONT FUTURA no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al qual es dirigeix ​​el Lloc i microsites associats, ni de les conseqüències que es puguin derivar de la falta d’utilitat, adequació o validesa del Lloc i microsites , dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris, ni dels resultats que pugui comportar l’aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis als quals es pugui accedir a través del Lloc o microsites associats , la responsabilitat final recaurà sempre en l’usuari.

Aquest lloc web i microsites associats poden contenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i al seu tractament. Aquesta informació es facilita exclusivament amb fins informatius i educatius, no constitueix recomanació ni assessorament destinat a pacients i no pretén substituir el consell o visita mèdica o d’un altre professional sanitari qualificat. No ha d’utilitzar la informació continguda en aquest lloc web i microsites associats per diagnosticar un problema de salut dental, ja que es requereix formació especialitzada per la seva correcta interpretació. Davant de qualsevol dubte o consulta acudeixi a un odontòleg oa un altre professional sanitari.

Les decisions relatives a la salut han de ser preses per un professional sanitari, considerant les característiques úniques del pacient.

ODONT FUTURA no garanteix la prestació dels serveis oferts, com ara la petició de cita, en la mesura que aquests serveis estan condicionats a la disponibilitat real dels especialistes, entre altres circumstàncies. En aquest sentit, si bé ODONT FUTURA emprarà tots els seus esforços per complir el seu compromís, no es responsabilitza de l’anul·lació i / o modificació de la cita concedida al pacient.

5. CONTINGUTS

ODONT FUTURA no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Lloc i microsites associats proporcionats per tercers.

ODONT FUTURA es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés al Lloc i microsites associats a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en els mateixos qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

6. MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

ODONT FUTURA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web i els seus microsites associats, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquests, així com de les presents condicions d’ús.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’usuari dels serveis oferts a través del lloc i microsites associats està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que ODONT FUTURA els tracti de forma automatitzada i incorpori al fitxer de Comunicació, amb la finalitat d’atendre a les seves sol·licituds d’informació, o al fitxer de Pacients, amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds assistencials i donar accés a l’àrea privada de clients si correspon; fitxers dels quals és responsable ODONT FUTURA, i que es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

De la mateixa manera, quan sigui necessari el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar; en tot cas el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal i serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i Reglament que la desenvolupa.

Per exercir els drets abans esmentats (drets ARCO), l’usuari dirigirà un escrit al responsable del Centre Natural Dent ref: Dades personals. Departament d’Administració situat en el seu domicili social a l’Avinguda Isabel la Catòlica nº12 baixos 4a de l’Hospitalet de Llobregat (codi postal 08901) o bé enviant un mail a hospitalet@natural-dent.com amb la mateixa referència.
ODONT FUTURA garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, ODONT FUTURA garanteix la confidencialitat de les Dades Personals.

Les seves dades no se cediran a tercers ni s’utilitzaran per a cap altra finalitat diferent a l’establerta en aquest avís, llevat que una llei estableixi el contrari.

L’usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a ODONT FUTURA i de la comunicació de qualsevol alteració d’aquests.

Les operacions de consulta de dades d’usuari i de petició de serveis a través del lloc es realitzen a través d’un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a ODONT FUTURA.

Així mateix, ODONT FUTURA disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a emmagatzematge i revelació de dades a fi d’evitar tot accés no autoritzat als mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 9 de l’esmentada LOPD, sobre seguretat de les dades.

8. ÚS DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem de la utilització de cookies en aquest lloc web i microsites associats per tal de facilitar i millorar la navegació a els usuaris, recordant per on navegar en el lloc web, el seu nom d’usuari en registrar, les preferències i configuracions de visualització.

Les cookies són fitxers de text de mida petita, sovint xifrats, que un servidor web allotja / grava en l’equip o dispositiu de l’usuari quan accedeix al lloc web. Aquestes galetes poden emmagatzemar la identificació de l’usuari que va visitar el lloc web i els llocs pels quals va navegar. Quan es torna a visitar el lloc o pàgina web, es llegeixen les cookies per identificar l’usuari i establir les preferències i configuració de navegació d’aquest usuari. En cas de no permetre l’ús de les cookies, determinats serveis o funcionalitats del lloc web no estaran disponibles per a l’usuari.

Aquest lloc web i microsites associats utilitzen les cookies següents:

Cookies de sessió, per facilitar la navegació dels usuaris i recordar per on es troba l’usuari quan navega per un lloc web, en no tenir les pàgines web memòria de per on es navega, actuant aquestes galetes com un marcador dins del lloc web. Aquestes cookies desapareixen un cop conclosa la navegació o sessió.

Cookies per a l’autenticació com a usuari registrat en iniciar la sessió a les pàgines que requereixen identificació/autenticació. Aquestes cookies són necessàries per accedir als serveis o continguts restringits als usuaris que s’identifiquin i s’autentifiquin.

Cookies de mesuradors (Google, Nielsen, Comscore, Weborama, etc.). Aquestes cookies s’utilitzen per analitzar les visites realitzades, els llocs i els temps de navegació pel lloc web. La informació de les cookies és transmesa i arxivada directament pels mesuradors en els seus servidors, els quals poden estar ubicats en un país amb protecció no equiparable a la del país del titular d’aquest lloc web. Aquests mesuradors podran transmetre aquesta informació de les cookies a tercers quan així ho requereixi la legislació, i utilitzar-la per facilitar els serveis prestats als usuaris.

Els possibles dades de caràcter personal que es demanen per la utilització de les cookies en aquest lloc web i microsites associats seran tractades per ODONT FUTURA, com a titular i responsable dels fitxers, i introduïts, segons s’especifica en l’apartat 7, per facilitar i millorar la navegació en el lloc web i microsites associats, analitzar les visites i identificar els usuaris registrats. Si accepta les cookies, consent el possible tractament de les seves dades de caràcter personal per a tots els fins indicats i comunicacions. Si no consent aquests tractaments, no accepti les cookies. L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a ODONT FUTURA, enviant la seva petició a la següent adreça: hospitalet@natural-dent.com

Es pot configurar el navegador per rebutjar o acceptar les cookies, o configurar el navegador perquè aquestes cookies s’esborrin automàticament una vegada que es tanqui el navegador, equip o dispositiu. La configuració de les cookies en els navegadors es realitza:

Google Chrome a Configuració> Privadesa> Configuració de contingut> Cookies

Firefox a Preferències> Privadesa

Internet Explorer a Eines> Opcions d’Internet> Privadesa> Avançada

Safari a Preferències> Privadesa

Per a més informació sobre les cookies utilitzades, pot contactar amb el titular d’aquest lloc web i microsites associats a l’adreça hospitalet@natural-dent.com.

9. ADRECES IP

Els servidors del lloc web i microsites associats podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ ordre de visites, el punt d’accés, etc.

10. SEGURETAT

El Lloc i els seus microsites associats utilitzen tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Tot procés que pogués comportar la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia, etc.) seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura (https: //, …), de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

11. CODI DE DEONTOLOGIA I CONDUCTA

El prestador es troba adherit al codi de Deontologia i conducta del “Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya” el contingut es troba a la pàgina web www.coec.cat/ca/ on pot ser visualitzat, descarregat i / o imprès.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en el present Avís Legal en matèria d’interpretació, validesa i execució.

ODONT FUTURA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o activitats en ell desenvolupades.